ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

  Εδώ παρουσιάζεται η ιστορία της περιοχής, απο τα τα προϊστορικά χρόνια.
Tα αρχαιολογικά και εθνολογικά αντικείμενα, ανάμεσα στα οποία αγάλματα του Βούδα Βισνού και του Σίβα, κεραμικά και χειροτεχνήματα, όπως καλάθια, υφάσματα και τις περίφημες φιγούρες του φημισμένου θεάτρου σκιών (Talung [หนังตะลุง]) της περιοχής.